Artist’s Book Exhibition in Tokyo 2018

Kestutis Vasiliunas in TokyoArtists Book Exhibition

The Book: Vol.3

.

Time: 16-28 April 2018
Location: Gallery Saoh, Tokyo, Japan

Curator: Director Mrs. Yoshiko Yokojima

Artists: Ryoko Adachi, Yuko Ebina, Toshihiro Hattori, Jin Hirosawa, Kazumi Ohgose, Yoko Takahashi, Yuko Wada & Kestutis Vasiliunas.

Mount of Fuji. Photo: Kestutis Vasiliunas

More info and photos:

© Photos: Kestutis Vasiliunas
© Artist’s Book Creators Community

Comments are closed.